7

Tjenester

Våre typiske kunder er småbedrifter med alt fra 1-100 ansatte, med omsetning mellom 0 og 150 millioner, men vi håndterer også større kunder med flere ansatte.

Vi har kunder og erfaring innen de fleste bransjer og områder som handel, håndverk, tjenestebaserte næringer, transport, barnehage, idrettslag, boligsameie osv.

Vi jobber med de fleste selskapstyper inkludert aksjeselskap, enkeltpersonforetak, stiftelser, legat, ideelle organisasjoner og privatpersoner.

Vi utfører tjenester innen:

  • Regnskapsføring med skattemelding MVA (tidl merverdiavgiftsoppgave), skattemelding for formues- og inntektsskatt (tidl selvangivelse) og årsoppgjør.

  • Fakturering med utsendelse(EHF/e-post/papir), oppfølging og automatisk postering mot regnskapet.

  • Betalingsformidling der vi betaler kundens inngående fakturaer med automatisk postering mot regnskapet.

  • Lønninger med lønnsutbetalinger, utsendelse av slipper, rapportering til det offentlige (A-melding) både på periode og år. Link mot regnskapet.

  • Firmaregistrering og etablering av selskaper med utarbeidelse av alle dokumenter som registrering i Brønnøysund, merverdiavgiftsmanntall, selskapsavtaler, aksjonæravtaler og vedtekter.

  • Rådgiving innen skatt, merverdiavgift, endringer i drift, selskapsformer, eierskifte, finansiering osv.

  • Budsjett, både resultat- og likviditetsbudsjett.

  • Vi har også god teknisk kompetanse innen regnskapssystemer og IKT.